Schooltijden & Agenda

Op De Bongerd hebben we vijf gelijke schooldagen van 08.30 – 14.00 uur. 
’s Morgens gaat de deur om 08.20 uur open en gaan alle kinderen naar binnen. Om 12.00 uur hebben de leerlingen een half uur pauze waarin zij samen met de leerkracht eten en naar buiten gaan. De lestijd is om 14.00 uur ten einde.

Contact met leerkrachten
De groepsleerkrachten zijn voor en na schooltijd (vanaf 14.30 uur) op school telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0180-425857. Wilt u uitgebreid met één van de groepsleerkrachten of de directie spreken, wilt u dan een afspraak maken? Dit kan met de leerkracht in overleg met hen vanaf 14.30 uur!

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Wat    Wanneer
Herfstvakantie        24 oktober 2022 – 28 oktober 2022    
Kerstvakantie        26 december 2022 – 6 januari 2023    
Voorjaarsvakantie        27 februari 2023 – 3 maart 2023    
Paasvakantie        7 april 2023 – 10 april 2023    
Meivakantie        24 april 2023 – 5 mei 2023    
Hemelvaart        18 mei 2023 – 19 mei 2023    
Pinksterenvakantie        29 mei 2023 – 2 juni 2023    
Zomervakantie        10 juli 2023 – 18 augustus 2023    

Studiedagen (leerlingen vrij) 

    25 november 2022 en 6 februari 2023    

Calamiteitendag        7 juli 2023