Schooltijden & Agenda

Op De Bongerd hebben we vijf gelijke schooldagen van 08.30 – 14.00 uur. 
’s Morgens gaat de deur om 08.20 uur open en gaan alle kinderen naar binnen. Om 12.00 uur hebben de leerlingen een half uur pauze waarin zij samen met de leerkracht eten en naar buiten gaan. De lestijd is om 14.00 uur ten einde.

Contact met leerkrachten
De groepsleerkrachten zijn voor en na schooltijd (vanaf 14.30 uur) op school telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0180-425857. Wilt u uitgebreid met één van de groepsleerkrachten of de directie spreken, wilt u dan een afspraak maken? Dit kan met de leerkracht in overleg met hen vanaf 14.30 uur!

Vakantierooster schooljaar 2023-2024
Wat     Wanneer
Herfstvakantie         13 oktober 2023 – 22 oktober 2023  
Kerstvakantie         22 december 2023 – 7 januari 2024   
Voorjaarsvakantie         16 februari 2024 – 25 februari 2024    
Paasweekend         29 maart 2024 – 1 april 2024  
Meivakantie         29 april 2024 – 12 mei 2024   
Pinksteren     20 mei 2024
Zomervakantie     12 juli 2024 - 25 augustus 2024

Studiedagen/administratiedagen
(leerlingen vrij)

    13 september 2023, 13 oktober 2023, 17 november 2023
     en 24 juni 2024

Calamiteitendag         11 juli 2024