Onderwijs gaat niet over niveau, onderwijs gaat over groei!
Image

Welkom op de website van CBS de Bongerd

Welkom op de homepage van onze school. U krijgt zo een eerste indruk van CBS De Bongerd. De Bongerd is gelegen in de wijk Drievliet te Ridderkerk. De Bongerd is een moderne, open, christelijke basisschool. Wij willen bereiken dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen daarom een goede, vertrouwde en vooral
veilige sfeer in de groepen te realiseren en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij u als ouder een stimulerende rol heeft. We proberen elk kind tot zijn recht te laten komen.

Ongeveer 260 leerlingen bevolken de school, die dit cursusjaar verdeeld zijn over 10 groepen. Wij geven in alle groepen Engels en hebben ook een eigen Native speaker. Daarnaast beschikken we in onze school over een voorschoolse en naschoolse opvang en bieden we onderwijs aan kinderen die twee jaar en drie maanden zijn aan. En ook onze peuters krijgen al Engels! U bent van harte uitgenodigd om een keer bij ons op school langs te komen.

Martine Slobbe Directeur
Image

Over ons

Identiteit

CBS De Bongerd behoort tot de Vereniging voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs te Barendrecht en Ridderkerk. Onze school heeft een christelijke identiteit: wij vertellen verhalen uit de Bijbel en zingen uit het liedboek en proberen deze verhalen en deze liederen een plaats te geven in de huidige tijd.

Algemeen

De contacten met de ouders vinden we erg belangrijk. Op de school is een ouderraad van elf ouders erg actief met het organiseren van veel activiteiten voor de kinderen: viering van Sinterklaas, Kerstfeest en Pasen. Jaarlijks een sport- en spelochtend voor alle groepen. Excursies en toneelvoorstellingen vinden regelmatig plaats. Ook de medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol binnen de school.

We vinden het erg belangrijk dat ieder kind tot zijn of haar recht komt, daarom besteden wij veel aandacht aan de interne begeleiding van onze leerlingen.

Wilt u meer over onze school weten, blader dan eens onze schoolgids door.