Welkom op De Bongerd

Wij zijn een moderne, open christelijke basisschool in wijk Drievliet te Ridderkerk.

Wij willen bereiken dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen daarom een goede, vertrouwde en vooral veilige sfeer in de groepen te realiseren en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Bij ons op school zitten 260 leerlingen, die dit cursusjaar verdeeld zijn over 10 groepen. Wij geven in alle groepen Engels en hebben ook een eigen Native speaker. Daarnaast beschikken we in onze school over een voorschoolse en naschoolse opvang (VSO en BSO) en bieden we onderwijs aan kinderen die twee jaar en drie maanden zijn (PeuterSpeelGroep). Ook onze peuters krijgen al Engels!

U bent van harte uitgenodigd om een keer bij ons op school langs te komen.

Is uw kind bijna 4 jaar?

Wij nodigen u vrijblijvend uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. We willen u graag laten zien hoe onze werkwijze, sfeer en kwaliteit is op school.

Kennismaken?

Laatste nieuws

Op de agenda