Onze school

Identiteit

CBS De Bongerd behoort tot de stichting PCPO. Onze school is een moderne, open, christelijke basisschool:  wij vertellen verhalen uit de Bijbel en zingen uit het liedboek en proberen deze verhalen en deze liederen een plaats te geven in de huidige tijd. Wij gebruiken daartoe de methode trefwoord, waarin spiegelverhalen zijn opgenomen. 

Algemeen

De contacten met de ouders vinden we erg belangrijk. Op de school is een ouderraad erg actief met het organiseren van veel activiteiten voor de kinderen: viering van Sinterklaas, Kerstfeest en Pasen. Jaarlijks een sport- en spelochtend voor alle groepen. Excursies en toneelvoorstellingen vinden regelmatig plaats. Ook de medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol binnen de school.

We vinden het erg belangrijk dat ieder kind tot zijn of haar recht komt, daarom besteden wij veel aandacht aan de interne begeleiding van onze leerlingen.