Sparen voor de schoolbieb

Elk jaar heeft Total Tankstations de welbekende boekenactie. Door te tanken bij de Total kunnen leuke kinderboeken gespaard worden.

De afgelopen periode zijn wij, als school, bezig geweest om onze schoolbibliotheek meer vorm te geven met nieuwe kasten en een heerlijke leesbank. Alleen zijn de boekenkasten nog wel een beetje leeg en er is dus ruimte voor nieuwe boeken.

Dus… Tankt u bij de Total en gebruikt u deze boekenzegels niet, wilt u deze dan inleveren bij juf Leonie in groep 7. Zo kunnen wij de bibliotheek steeds meer uitbreiden.

Voor meer info kunt u kijken hier kijken!!