Problemen ouderportaal Parnassys

SocialSchools

Beste ouders/verzorgers,

Het ouderportaal van Parnassys heeft te kampen gehad met technische problemen. Hierdoor waren de resultaten van de leerlingen voor u niet zichtbaar. In sommige gevallen waren zelfs leerlingen verdwenen.
Inmiddels moeten de problemen bij Parnassys opgelost zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Leonie Buzing
CBS de Bongerd
Groepsleerkracht groep 7 (ma t/m wo)
ICT-coach (donderdag oneven week)