PCPO zoekt: Lid algemeen bestuur/toezichthouder

De schoolvereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Barendrecht en Ridderkerk (PCPO) omvat 11 basisscholen in Barendrecht en
Ridderkerk.

De directeur/bestuurder, ondersteund door een goed geoutilleerde staf,
is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen onze vereniging en legt
verantwoording af aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur werkt toezichthoudend en is daarbij zeer betrokken
bij het wel en wee binnen de vereniging. Het algemeen bestuur bestaat uit
5 leden.

Binnenkort komt er plaats voor twee nieuwe leden van het algemeen
bestuur. Wij zoeken iemand die door opleiding en/of ervaring beschikt over
een helikopterview, in staat is om op hoofdlijnen te sturen, besluiten durft
te nemen en deze wil uitdragen, het leuk vindt om in een team te werken en
om verantwoordelijkheid te dragen.
Daarbij vinden wij het zeker zo belangrijk dat u de christelijke identiteit van
de vereniging een warm hart toedraagt. U bent actief lid van een christelijke
geloofsgemeenschap.

 

Voor de volledige vacature kunt u hier terecht.