Sociaal emotionele vorming

De afgelopen weken is er in de klassen gewerkt met het thema “Plagen of pesten”.
Een belangrijk thema, waar veel aandacht aan besteed is.

Er is onder andere nagedacht over het verschil tussen plagen en pesten, er is gesproken over de verschillende rollen in een klas wanneer er gepest wordt, er zijn boeken voorgelezen, er zijn gesprekken gevoerd en kinderen weten nu dat pesten echt niet kan!
We hopen dat uw kind ook thuis met u over dit thema heeft gesproken.

Na de meivakantie starten we weer met een nieuw thema “Samenwerken en helpen”.
Hierbij leren de kinderen wat samenwerken is, waarom het nodig is om goed samen te kunnen werken en wat een klas nodig heeft voor een goede sfeer.

  Samenwerken heeft veel voordelen:   

– Je kunt veel van en met elkaar leren.

– Je leert elkaar beter kennen, ook de kinderen met wie je normaal gesproken niet samenspeelt.

– Er blijft tijd over voor andere leuke dingen.

– Het zorgt voor een goede sfeer.

Natuurlijk doen we hier al veel aan, denk aan de coöperatieve werkvormen die we nu al regelmatig gebruiken bij het leren. Kinderen werken samen aan een taak om hun doel te behalen. Hierbij moeten zij verschillende sociale vaardigheden inzetten.
Dat samenwerken kan worden ingezet bij de methodelessen maar ook tijdens andere activiteiten.
Toch blijft het soms lastig om samen te werken, dat ervaren we allemaal wel eens.

Daar gaan we over praten. We gebruiken daar (prenten)boeken bij en luisteren naar elkaar. We gaan erover in gesprek en proberen het belang van het samenwerken te benadrukken want we hebben elkaar tenslotte allemaal heel hard nodig.