Op deze pagina vindt u een overzicht van de protocollen en downloads die voor onze school van belang zijn.

Protocollen

  • Klik hier voor de begeleidende brief bij ons gedragsprotocol.
  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met gedrag op school. (het gedragsprotocol) U vindt hier een korte versie. Wanneer u toch de volledige versie in wilt zien, dan is deze op school aanwezig.
  • Klik hier voor het protocol “Toelating 2014”
  • Klik hier voor het protocol “Schorsing en verwijdering”
  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met onderwijs aan zieke leerlingen. (Protocol het zieke kind)
  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met pesten.
  • PCPO heeft bestuursbreed een protocol geschreven over de informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders. Klik  hier om dit protocol in te kunnen zien.

Downloads

  • In het schooljaar 2015-2016 is de oudertevredenheidspeiling uitgevoerd op de Bongerd. De uitslag kunt u hier lezen.
  • Bent u nieuwsgierig naar de inspectieverslagen van CBS de Bongerd? U kunt deze vinden voor op de volgende link van de onderwijsinspectie te klikken.
  • Voor het plaatsen van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs, maken wij gebruik van de RiBa-plaatsingswijzer. Deze is samengesteld door het samenwerkingsverband RiBa en wordt in regio Ridderkerk/Barendrecht gebruikt. U kunt deze plaatsingswijzer lezen, door hier te klikken.