ouderraad_9257-600-x-400

De activiteitencommissie van onze school bestaat uit elf enthousiaste ouders, die vooral meedenken en meehelpen bij praktische zaken in de school. Daaronder verstaan we de meeste niet lesgebonden activiteiten, zoals feesten, sport- en speldagen, de school versieren i.v.m. een bepaald thema, project of bij christelijke feestdagen. De activiteitencommissie heeft een eigen reglement waarin haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

De leden van de activiteitencommissie 2016/2017 zijn :

  • Ingrid van Hattem (voorzitter)
  • Tinka Merién/Diana Schouten (secretaris)
  •  Natalie van Aken (penningmeester)
  •  Ellen Pothuizen
  •  Evelien Hofman
  •  Marjolein van Wingerden
  •  Andrea Rikkers
  •  Ellis Wijnings
  •  Martha van de Giessen
  •  Claudia Martens

Voor informatie of vragen kunt u ons bereiken middels ons emailadres :
bongerd_ouderraad@pcpobr.nl (let hierbij op de underscore tussen bongerd en ouderraad).