Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad is bij de wet ingesteld. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. Dit kunnen onderwerpen zijn als;

  • overleg over de algemene zaken op school
  • gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan bijvoorbeeld de directie en/of personeel
  • advies of instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van directie en/of bestuur

In de MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. Als er meerdere ouders zitting willen nemen in de MR bij een vacature,  zal er een verkiezing worden gehouden onder alle ouders van de school. Een ouderlid wordt voor 3 jaar aangesteld en kan 1 maal herkozen worden. De directeur van De Bongerd kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Vanuit de leerkrachten hebben de volgende personen zitting in de MR:

  • Ditty Vergeer
  • Helma de Lijster
  • Maria Groeneweg

Vanuit de ouders zijn het de volgende personen:

  • Ruben van der Giessen
  • Rosalinde Blok
  • Leontine de Graaf

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u graag informatie over wat de MR voor u kunt doen, dan kunt u de MR op verschillende manieren bereiken. De voorkeur is via e-mail: bongerd_mr@pcpobr.nl
We benadrukken hierbij dat we contact zeer op prijs stellen.