De activiteitencommissie van onze school bestaat uit elf enthousiaste ouders, die vooral meedenken en meehelpen bij praktische zaken in de school. Daaronder verstaan we de meeste niet lesgebonden activiteiten, zoals feesten, sport- en speldagen, de school versieren i.v.m. een bepaald thema, project of bij christelijke feestdagen. De activiteitencommissie heeft een eigen reglement waarin haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

De leden van de activiteitencommissie van 2018-2019 zijn:

  • Natalie van Aken (penningmeester)
  • Tessa Baboe
  • Sabine Bout
  • Evelien Hofman
  • Tinka Merién (voorzitter & secretaris)
  • Corina Nijland
  • Tamara de Wit-Pieters
  • Ellen Pothuizen (notulist)
  • Andrea Rikkers
  • Roos Mahmoud

Voor informatie of vragen kunt u ons bereiken middels ons e-mailadres: bongerd_ouderraad@pcpobr.nl