De Bongerd is een sterke, gezellig en eigentijdse school met moderne faciliteiten. Wij zijn trots op ons onderwijs en vatten graag enkele punten kort voor u samen. 

 

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt klassikaal lesgegeven waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) werken wij met drie instructieniveaus binnen de groep.

 

Door een geschikte en uitdagende leeromgeving te creëren, speelt de leerkracht een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Aan de basis van ontwikkelingsgericht onderwijs ligt het begrip ‘zone van de naaste ontwikkeling’. De zone van naaste ontwikkeling laat zien waar een kind in zijn ontwikkeling mee bezig is. Op dit ontwikkelingsgebied spelen wij in met ons onderwijsaanbod. Zo creëren wij nieuwe zones van naaste ontwikkeling. De nadruk bij ontwikkelingsgericht onderwijs ligt op de totale ontwikkeling van het kind.

 

Opbrengstgericht werken is de basis van ons handelen. Wij observeren en meten wat kinderen hebben geleerd, analyseren deze opbrengsten, plannen een vervolgaanbod en voeren dit uit. Hiervoor maken de leerkrachten groepsplannen waarin zij de doelen voor de verschillende vakken uitwerken. Hierin delen ze ook de niveaus van instructie in voor alle leerlingen. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten van leerlingen.

 

Activiteiten in groep 1 en 2
Het spel neemt in ons kleuteronderwijs een belangrijke plaats in, want spelen is leren.
Wij bieden, binnen de groepen 1 en 2, een rijke leeromgeving aan en werken daarom met thema’s. Wij richten het lokaal zo in, dat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen in een omgeving die voldoende uitdaging biedt.