Iedere week een nieuwsbrief!

CBS De BongerdAlgemeen of Social Schools

Iedere schoolweek ontvangen alle ouders van onze school via Social Schools de nieuwsbrief.
Vaste kopjes in onze nieuwsbrief zijn de agenda, Trefwoord, het schoolfruit en groenten. Ook wordt er teruggeblikt op (de hoogtepunten van die week).