CJG en wijkteam

Als school werken we samen met het CJG en het wijkteam.

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. U kent het CJG onder andere van het consultatiebureau waar uw kind tot 4 jaar naartoe gaat. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Aan iedere school is ter ondersteuning een schoolverpleegkundige verbonden.

Wijkteam

Onze school werkt samen met een jeugd- en gezinscoach. Zij is de schakel tussen school en het wijkteam. De jeugd- en gezinscoach neemt deel aan het schoolondersteuningsteam en kan indien nodig hulp inzetten vanuit het wijkteam gericht op de individuele leerling, maar ook gericht op het gezin.